Jazyk / Language :  česky  english

Firma DEFIN, a.s.

Firma DEFIN, a.s. vznikla v roce 2006 transformací firmy DEFIN, s.r.o. která byla založena v roce 1996 a z jejích širokých aktivit můžeme v tomto případě vyzdvihnout nákup, prodej a pronájem výherních hracích přístrojů. Využitím potenciálu firem DEFIN a DE-PLUS BRNO vzniklo několik vydařených projektů zábavních center na teritoriu jižní Moravy. V samotném městě Brně můžeme připomenout centrum zábavy DE-SPERADO na ulici Veselé, kde můžete vidět kompletní sortiment toho nejžádanějšího ve světě zábavy. Místní sport bar představuje ideální skloubení sledování sportovních přenosů na plazmových televizích a zábavy u VHP.

Po zkušenostech s mnohaletým fungováním této provozovny, která se neustále přizpůsobuje náročným požadavkům klientů, společnosti DEFIN a DE-PLUS BRNO připravily nový projekt herny s příjemným posezením a obsluhou. Jedná se o hernu "CORONA" na Divadelní ulici, nebo v neposlední řadě tematicky zaměřené centrum zábavy Chelsea na ulici Solniční. Poslední novinku představuje moderní herna DE-SPERADO II na ulici Lidické.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Předseda představenstva společnosti DEFIN, a.s.

se sídlem Brno, Pražská 670/80, PSČ 642 00, IČ : 634 95 082

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4619

svolává

řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat v sídle společnosti v Brně, Pražská 670/80, dne 20.7.2016 v 11,00 hod. s následujícím pořadem jednání :

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

2. Projednání účetní závěrky za r. 2015

3.Závěr


2006 © DEFIN a.s.
powered by Siwiec Design